Mgr. Marko Žorić - překladatelství do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny


Mgr. Marko Žorić - překladatelství do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Bosenština •  Čeština •  Chorvatština •  Slovenština •  Srbština

Co nejvíce překládám

Atesty • Rozhodnutí soudu • Katalogy • Lokalizace počítačových aplikací • Dokumentace • Smlouvy • Obchodní korespondence • Lokalizace www stránek

 • Technické dokumenty Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace •  Průmyslová analýza, měření •  Řízení jakosti •  Technologické postupy
 • Právní dokumenty Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Zákony •  Žaloby
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Výběrová řízení
 • Internet a počítače Lokalizace počítačových aplikací •  Lokalizace www stránek

Obory a odbornosti

Bankovnictví • Armatury • Daně • Klimatizační technika • Finančnictví • Laboratorní technika • Investiční fondy • Mechanické inženýrství

 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
 • Technické obory Armatury •  Klimatizační technika •  Laboratorní technika •  Mechanické inženýrství •  Medicínská technika •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Zdravotnický materiál •  Zemědělská technika

Moje překladatelské služby

• překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, překlady černohorštiny do češtiny a do slovenštiny v bleskových termínech bez příplatku
• překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny
• při větším rozsahu překladu do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny práce v týmu až 4 překladatelů (z různých oborů specializace – rodilí mluvčí do cílových jazyků)
• Tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny již za 400,–Kč/hod.
• překlady i v kombinaci srbštiny, chorvatštiny a bosenštiny s angličtinou, slovenštinou a to rovněž obousměrně
• krátké telefonické překlady srbsky, chorvatsky, bosensky zdarma slevy na rozsáhlejší překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny (od 80 normostran), slevy pro stálé zákazníky
• praxe s tlumočením a překlady do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny již více než 10 let
• spolehlivost, rychlost, vysoká kvalita překladů do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny
• všechny překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, vypracovány, nebo korekturovány rodilými mluvčími do cílového jazyka
• rozsáhlá praxe s tlumočením srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny na soudech, při obchodních jednáních, na veletrzích, kongresech
• možnost spojení služeb tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny s právním zastoupením na území Srbska, Chorvatska, Černé Hory, Bosny (tlumočník s právním vzdělání v ČR)
• účinná asistence při vyhledávání obchodních kontaktů v různých oborech (Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Černá Hora)
• nabízíme pomoc při realizaci výběrových řízení – tendrů (Srbsko, Bosna)
• soudně ověřené překlady z češtiny do srbštiny, překlady do chorvatštiny, do bosenštiny, překlady z češtiny do již od 280,–Kč také překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny do češtiny

Související služby

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Překlady do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny bez soudního ověření doručujeme standartně formou e-mail.pošty. Překlady se soudním ověřením doručujeme prostřednictím české pošty doporučeně, nebo dle dohody je možné překlad osobně vyzvednout a doručit.

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlady se soudním ověřením do srbštiny, chorvatštiny, bosenštíny a zpětně do češtiny zabezpečujeme z celé ČR (prostřenictvím doporučené pošty-případně přímého převzetí)

 • Expresní překlad  –

  Expresní překlady do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny a zpětně do češtiny jsem schopni zajistit do 15 normostran tentýž den cca v rozsahu 1h/1normostrana.

 • Použití CAT nástroje Wordfast  –

  U větších překladatelských projektů využívám Wordfast

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím
 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
 • Grafické zpracování překladu (DTP)
 • Přepis a překlad z audio/video médiií
 • Zajištění tisku ve více kusech
 • Přepis textu
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
1 normostrana do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny 1800 znaků s mezerami  250,-Kč*
1 normostrana do češtiny 1800 znaků s mezerami  240,-Kč*

Poznámka

*sleva nad 30 normostran 5%, nad 60 normostran 10%, příplatek expres (dodání do 24 hodin nebo týž den 0-40%), příplatek za překlady s ověřovací doložkou 150,-Kč

Mgr. Marko Žorić - překladatelství do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny

Antala Staška 85/37, Brno-sever
Reklama:

Jazykové weby